Planina Dinara

Najviši hrvatski vrh

Teško je ne zaljubiti se u iskonsku snagu Dinare, u njene boje, u njenu tajnovitost.
Kada se kaže Dinara, misli se istodobno na tri zemljopisna pojma: na Dinarsko gorje, na planinu Dinaru i na Dinaru – najviši planinski vrh Hrvatske.
Dinarsko gorje je planinski lanac koji se proteže duž cijele obale Jadrana. Sama planina Dinara je prirodna granica između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ona dijeli i dva klimatski različita područja – mediteransko i kontinentalno.

Kad čuju riječ Dinara žitelji Knina i kninskog kraja pomisle na dio Dinare koji se propinje u 1831 metar visoki vrh, masiv dugačak 20 i širok 10 kilometara koji na kninskoj strani završava slapom Krčić, a na suprotnoj jednako nevjerojatno: dubokim, snažnim izvorima rijeke Cetine u blizini kojih je ulaz u 2080 metara duboku Gospodsku pećinu, na kraju koje je podzemno jezero.
Dinara je nenaseljena, a njeno spektakularno obilježje je i najduža stijena u Hrvatskoj, duga čak šest kilometara.