Okolica

Okolica

Kulturno-povijesne i prirodne čari ima i kninska okolica. Jedno od najznačajnijih arheoloških nalazišta u Hrvatskoj zasigurno je Biskupija kod Knina. Prije se Biskupija zvala Pet Crkava na Kosovu, što je i potvrđeno nalazima starohrvatskih crkava na lokalitetima Crkvina, Stupovi, Bukorovića podvornica, Lopuška glavica i Sveta Trojica. U Biskupiji se nalazi katolička crkva sv. Marije sagrađena po planovima Ivana Meštrovića 1938. godine na mjestu bazilike iz 9. stoljeća.
U Cetini su ostaci katoličke crkve sv. Spasa iz 9. stoljeća. To je jedan od najbolje očuvanih spomenika ranosrednjovjekovnog sakralnog graditeljstva u Hrvatskoj.
Blizu Kistanja se nalazi Manastir sv. Arhanđela koji se u pisanim dokumentima prvi puta spominje 1402. godine. Manastir je izgrađen kao zadužbina Jelene Šubić, udovice hrvatskog kneza Mladena III. Šubića.
Nedaleko od Ivoševaca nalaze se ostaci rimskog vojnog logora – grada Burnuma. Sagrađen je na važnom graničnom području Delmata i Liburna da bi se osigurala pacifikacija ovog dijela Ilirika, a u njemu je boravila i XX. legija rimske vojske.
Blizu Ivoševaca se nalazi i prekrasni drevni rimski amfiteatar.
U kninskoj okolici nalaze se i Šarena jezera (put Biskupije), Manojlovočki slapovi (kod Kistanja) te Bilušića buk (kod Radučića), prirodne kreacije koje odreda oduzimaju dah posjetitelju.